Faculties

  DEPARTMENT                 

FACULTY

PHOTOS

BOTANY

TULSHI BORAH, HOD

RUPANJITA BORAH

DEBAJIT SAIKIA

JITUMONI SARMA PATHAK

CHEMISTRY

HARI PRASAD NATH

DR. MADHULIKA DUTTA

CHAMPA GOGOI

PANKAJ KALITA

COMPUTER SCIENCE

KAUSHIK HAZARIKA

MATHEMATICS

DR. SURAJIT DUTTA, PRINCIPAL

RUBUL BORA

DR. BIDYUT BORUAH
TULSI BORA

PHYSICS

RANJIT TAMULI, HOD

BIDYUT BIKASH SAIKIA

ACHYUT SARMA HAZARIKA
MOUSUM GOGOI

ZOOLOGY

SONJIB BORAH
DR. DILIP BORAH

PHALGUN CHETIA

ASSAMESE

PRANJAL HAZARIKA

ENGLISH

AFTAFIZUR RAHMAN